Truthly

Truthly

Truthly helps people improve and grow personally ...

Information, communication & technology | Africa | Community Development |

 

Overview

Founded in 2014, Truthly is a startup with the mission to give people a new tool for self-improvement. Truthly mobile application is created to help people improve and grow personally by getting constructive feedback from their friends anonymously.

Industry

Legal Structure

Operating Status

Employees

Information, communication & technology Limited Liability Company Operating

Funding and Financing Rounds


Team


Impact

Social Objectives:

Environmental Objectives:

Operational Impact:


Impact Reports & Metrics


Offices


Explore

Revision History


Quick Search  • Global  
  • Africa  
  • Americas  
  • Asia  
  • Europe  
  • Oceania  


Incoming

Twitter

Tweet from Truthly: եվ որտե՞ղ անցկացնել այս հարցումը, եթե ոչ հայկական ամենամեծ և ամենաանկեղծ սոցիալական հարթակում: Քվեարկե՛ք անանուն... https://t.co/CjM16Syp6G Posted Fri Apr 21 5:53 pm

Tweet from Truthly: @ani_left, շնորհակալություն, հավանաբար ինչ-որ խնդիր է եղել, կստուգենք... Posted Thu Mar 2 7:26 pm

Tweet from Truthly: @ani_left, իսկ ինչո՞ւ եք այդպես կարծում :) Posted Thu Mar 2 7:19 pm

Tweet from Truthly: Say hello to OD Blow Dry Bar and don't forget to give your anonymous and honest feedback :) https://t.co/UgtfNY1QmN Posted Tue Sep 20 3:57 pm

Tweet from Truthly: My bot TruthlyBot even can find a place to eat khashlama and drink wine :D Talk to TruthlyBot right in your... https://t.co/0mpZlqcS9Z Posted Thu Jun 30 3:02 pm

Tags

COPYRIGHT 2017 IMPACTSPACE. ALL RIGHTS RESERVED.